Освітній коучинг

Що таке мовний коучинг?

Мовна підготовка підтримує людей, які розмовляють іноземними (не-рідними) мовами – або в процесі вивчення мови, або в їх повсякденному чи професійному активному використанні.

Внаслідок мінливих потреб та очікувань тих, хто вивчає іноземні мови, та світу VUCA (нестабільного, невизначеного, складного та неоднозначного), в якому ми живемо, роль вчителів мови значно змінилася за останні десятиліття. І я вважаю, що викладання нової мови набагато ефективніше, якщо доповнювати – або, в певних випадках, замінювати – Навчання мовам.

ЯК МОВНИЙ КОУЧИНГ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ?

Вивченням іноземної мови, як правило, керується кваліфікований вчитель мови. У традиційному навчальному середовищі вчитель визначає навчальну програму та має відповіді на запитання учнів. Однак, під час навчання мовам, тренер ставить власні цілі. Вони також можуть співпрацювати зі своїм тренером, щоб вирішити конкретний проект, і їх навчать шукати відповіді на власні запитання.

За допомогою Мовного коучингу я підтримую своїх клієнтів у подоланні будь-яких перешкод, з якими вони стикаються під час вивчення іноземної мови. Я допомагаю їм позбутися своїх обмежувальних переконань, стати впевненим у собі та застосовувати методи навчання, які найбільше підходять їм як особистості. Я також допомагаю їм готуватися до викликів іноземних мов у корпоративному середовищі.

ЯК МОВНИЙ ТРЕНЕР МОЖЕ ДОПОМОГТИ НАВЧАТИСЯ ЧИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ІНОЗЕМНУ МОВУ?

Вивчаючи іноземну мову, учні стикаються з багатьма перешкодами, які можуть перешкодити їм насолоджуватися плавним та ситним процесом навчання.

Іноді негативний досвід може відмовити учнів від подальшого навчання або вони можуть відмовитись на ранній стадії. Серед інших перешкод – важко говорити чи вимовляти нову мову, недостатньо швидко прогресувати або відчувати невмотивованість. Усі ці перешкоди мають різне походження. І хоча одних перешкод можна запобігти, інші можна усунути, а потім усунути за допомогою ефективних тренерських методів.

ЯК ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НАВЧАННЯ ІНШОЇ МОВИ ВІД ТРАДИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОВИ?

Мовний тренер починає з того, що допомагає тренеру визначити свої цілі, що рідко є частиною традиційного процесу навчання. У навчанні мов ми ставимо цілі SMART (конкретні, вимірювані, досяжні, відповідні та обмежені часом). Тому що, якщо цілі чіткі і належать тренеру, тренер буде більш мотивованим.

Потім, після чітко визначеної мети, ми створюємо план дій як на короткий, так і на довгостроковий період. Потім, на кожному занятті з мовного навчання, навчання базується на цілях тренера.

Мовний тренер також допомагає тренеру виявляти та усувати перешкоди, які заважали б їм досягти своїх цілей з вивчення мови. Це можуть бути гальмування, розчарування та основні обмежувальні переконання. Переосмисливши та переробивши ці переконання та інші фактори, мислення та ставлення тренера до навчання зміниться. Блокування навчання усуваються для більш успішного результату навчання.

ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У МОВНОМУ КОУЧІНГУ

Є декілька інструментів коучингу, які я вважаю надзвичайно ефективними в мовному коучингу. Сюди входять малюнки / зображення, фігури LEGO, саморобні робочі аркуші та імітаційні (рольові ігри) дії. Я часто використовую SWOT-аналіз, щоб поінформувати тренера про різні компетенції та сильні сторони, на яких вони можуть покластися.

НАВЧАННЯ МОВИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Мовний тренер також може підтримати та дати поштовх людям, яким доводиться використовувати іноземну мову в корпоративному середовищі.

Тренери на робочому місці стикаються з подібними перешкодами як для “прямолінійних” тих, хто вивчає мову. Наприклад, люди часто кажуть, що уникають використання іноземної мови, оскільки вони “не володіють необхідним знанням іноземної мови”. І вони також кажуть: “Мої колеги говорять мовою набагато краще, ніж я”. Однак у більшості випадків ці припущення виявляються хибними і їх можна навчити.

Є також декілька інших сфер ділового життя, які можуть бути підтримані мовним коучингом. Наприклад:

Проведення презентацій

Участь у переговорах

Написання електронних листів

Здійснення телефонних дзвінків

Участь в співбесіді з іноземною мовою

У всіх цих випадках ми усуваємо мовні “блоки” тренера і вчимося залишати зону комфорту, не замерзаючи. І вони також можуть навчитися, практикуватись та грати у рольові ігри безлічі різних вербальних та невербальних технік спілкування.

ВИСНОВКИ

Я вважаю, що підхід до тренінгу, орієнтований на рішення, орієнтований на рішення, є найефективнішим для мовного коучингу, особливо коли тренер має тиск під час підготовки до виклику.

Завдяки заохочувальному та підтримуючому середовищу навчання мов, учні та користувачі іноземних мов мають покращити свою мовну ефективність у повному обсязі. А також вони підвищують свою самооцінку та впевненість, виявляють, що їх мотивує, і дізнаються, на які сили вони можуть покластися.

Навчання мовам має стільки переваг у багатьох сферах життя, що кожен користувач іноземної мови може його використати.