B1 Preliminary (PET)

Щᴏ тᴀᴋᴇ PET?

The Preliminary English Test – тест, розроблений Cambridge English, що дає можливість підтвердити знання англійської на рівні B1. Існує два варіанти тесту PET: PET та PET for Schools. Останній, як видно з назви, розроблений спеціально для дітей шкільного віку.

Згідно з Наказом Міністерства освіти та науки України, випускники 11 класів загальноосвітніх шкіл, які склали іспит PET і мають сертифікат Cambridge English PET або FCE (рівня В1 або В2 відповідно), можуть подати заяву на звільнення від шкільного іспиту з англійської мови. Сертифікат PET зараховується учням як державна підсумкова атестація з внесенням до атестату про повну загальну середню освіту річної та атестаційної оцінки 12 балів з англійської мови.

Структура іспиту

PET: Reading

Читання/Reading

Тривалість 45 хвилин

Частина перша (питання 1–5)

Завдання цієї частини полягають у читанні різних коротких текстів та їхньому осмисленні. Це можуть бути різні знаки, інструкції з експлуатації, оголошення, листівки та навіть повідомлення. Тут також будуть надані п’ять різних речень, які необхідно буде ототожнити (зв’язати) з цими текстами.

Частина друга (питання 6–10)

Друга частина включає вісім текстів певної тематики, а також опис п’яти різних людей. Завдання полягає в об’єднанні інформації про певну людину з відповідним текстом.

Частина третя (питання 11–15)

Тут необхідно буде прочитати текст, у якому висловлюється думка щодо певної проблеми, і відповісти на п’ять питань, обравши правильну відповідь із чотирьох можливих варіантів.

Частина четверта (питання 16–20)

У цій частині потрібно прочитати текст, зрозуміти його суть, структуру та заповнити 5 пропусків правильними реченнями із запропонованих варіантів.

Частина п’ята (питання 21–26)

У цій частині ви повинні будете прочитати невеликий текст із прогалинами замість певних слів і заповнити їх. П’ята частина дає можливість оцінити знання граматики та словниковий запас кандидата.

Частина шоста (питання 27–32)

У шостій частині вам потрібно прочитати текст із пропусками та вписати необхідне слово. На відміну від 5 частини, варіантів відповідей не буде.

Письмо/Writing

Тривалість 45 хвилин

Частина перша (1 питання)

У першій частині потрібно написати лист у відповідь на надану інформацію, наприклад відповідь на лист друга. Лист потрібно буде скласти зі 100 слів.

Частина друга (2 і 3 питання)

У цій частині вам надається можливість вибору між написанням розповіді та статті. Перед написанням потрібно уважно прочитати інструкцію та ретельно спланувати свою відповідь. Ця частина повинна містити 100 слів.

Аудіювання/Listening

Тривалість Приблизно 30 хвилин

Частина перша (питання 1–7)

У цій частині вам нададуть для прослуховування сім невеликих текстів на побутову тематику, до кожного з яких додається питання та три зображення. Завдання полягає у виборі зображення, що відповідає на це питання.

Частина друга (питання 8–13)

У другій частині потрібно прослухати 6 коротких текстів і вибрати правильний варіант відповіді до кожного з них.

Частина третя (питання 14–19)

Третя частина включає подвійне прослуховування довготривалого запису та внесення після цього інформації, що бракує, у пронумеровані за порядком поля переказу тексту.

Частина четверта (питання 20–25)

У четвертій частині потрібно прослухати довгий текст і вибрати правильні відповіді на 6 запитань.

Говоріння/Speaking

В аудиторії присутні двоє екзаменаторів. Кандидати працюють попарно. У разі складання іспиту непарною кількістю осіб останніх трьох учасників об’єднують в одну групу. Оцінка за говоріння становить чверть загальної оцінки за весь іспит.

Тривалість 10–12 хвилин для кожної пари кандидатів

Частина перша

Загальна розмова. Обох кандидатів по черзі запитують про особисті деталі, хобі, дозвілля, уподобання тощо. Того, хто складає іспит, також можуть попросити вимовити власне ім’я по літерах.

Частина друга

Кожен кандидат отримає фото, яке йому потрібно буде описати.

Частина третя

Побудова парного діалогу на тему умовно заданої ситуації, наприклад обговорення пропозиції, розгляд альтернативи, формування рекомендацій і знаходження компромісу з партнером.

Частина четверта

Ця частина полягає в обговоренні на основі діалогу з попередньої частини. Діалог про симпатії/антипатії, уподобання, звички, думки, висловлення згоди/незгоди.